czyli nowe porządki w SKOK-ach, wprawdzie nie naszych, bo zdaje się że się już się nie da, za to tam, najprawdopodobniej się jeszcze da.


Skoki w Ukrainach, rzecz albo o gminie Skoki, albo skoki w dal, może skoki narciarskie... a może skoki na kasę.


"31 sierpnia 2023. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał nową ustawę „O spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych”, która harmonizuje ustawodawstwo w zakresie usług finansowych, uwzględniając wymogi stowarzyszenia z UE."


"Do tej pory spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działały na podstawie moralnie przestarzałego prawa, które ma ponad dwadzieścia lat. SKOK tradycyjnie stanowią niewielką część rynku finansowego Ukrainy. Na tle cywilizowanego świata Ukraina była i pozostaje praktycznie na ostatnich pozycjach."

Nie wiem co to jest moralnie przestarzałe prawo. Domyślać się mogę, że jest to prawo skubania każdego jak leci, a mogę się tak domyślać, patrząc na efekty, tak zwanych śledztw, które po naszych rodzimych skokach się przetoczyły.

Jako, że mleko u nas się już wylało, i nie jest już tak łatwo coś jeszcze skubnąć, to i nowego miejsca trzeba sobie na skubanie poszukać. Można tak sądzić bo jak czytam, że "W innych krajach stosunek liczby członków SKOK do liczby ludności aktywnej zawodowo, wynosi nawet 12,69 procenta. W Ukrainie to zaledwie 1,21 procenta", to widzę, że Ukraińcy, nie dość, że do wojaczki się nie pchają, mając własny kraj w poważaniu i pewnie gdyby nie z łapanki, to na froncie by pustki świeciły, to jeszcze w nikłym procencie uczestniczą jako ludność aktywna zawodowo, którą można by oskubać.

Nie wstyd wam, sąsiedzi ze wschodu? To tuzy bankowości, różnaj maści hochsztaplerzy, męczą się, lobbują, a wy nie chcecie dać im nic od siebie za ten ich trud? A na jaki wój wam te wasze piniądze są potrzebne, co wy z nimi chcecie robić? Co innego wspomniani złodzieje, ci jak już was oskubią, to zainwestują, by nam wszystkim na świecie lepiej się żyło.

A może się boicie? A mówią, że "będą wzmacniać nadzór i kontrolę regulacyjną", ba:

"Eksperci uważają.... dokument przewiduje rozszerzenie listy osób, które będą miały prawo zostać członkami SKOK-ów. Do osób fizycznych dodawane także osoby prawne. Mogą to być gospodarstwa rolne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i inne mikroprzedsiębiorstwa."

To nie tak, ze każdy może oskubany zostać, by to się stało, nalezy do tego prawo uzyskać. Niestety do tylko pic, mały trefny chwyt, byćie chętni sami z siebie byli... bo już  eksperci zapowiedzieli:

"Po trzecie, prawo wymaga jasnego i przejrzystego zarządzania kasami kredytowymi...
wzmacnia się również system zarządzania takimi stowarzyszeniami... pojawią się nowe wymagania dla systemu ładu korporacyjnego i systemu kontroli wewnętrznej, które pozwolą zapobiec koncentracji wszelkich procesów zarządczych wokół wąskiego kręgu osób. To z kolei zmniejszy ryzyko dla kondycji finansowej kasy i ochroni interesy jej członków".

Czyli jeszcze się nie zaczęło na dobre, a już pojawiło się zmartwienie  o członków, oczywiście nie wszystkich, żeby wam taka bzdura do głowy nie przyszła, o niektórych członków.

"Kolejna zmiana zasługująca na uwagę to nowe zasady uzyskiwania licencji: zniknie konieczność uzyskiwania kilku licencji na określone rodzaje usług. Grupa finansowa będzie działać w oparciu o jedno zezwolenie – na działalność kasy. Przewidziane jest zróżnicowanie licencji – standardowych i uproszczonych. Pierwsza z nich może świadczyć usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek i pozyskiwania od swoich członków funduszy (zapamiętajcie, by nie było, że ni emówiłem) i metali podlegających bankowaniu, które podlegają zwrotowi i nie są uważane za wkłady w formie akcji. W ramach licencji uproszczonej świadczone jest wyłącznie wypożyczanie."

Dalej nie brnę, wystarczy ostrzeżeń, jeszcze tylko jedno, mainowicie po co to wszystko?

"Należy rozumieć, że kasy pożyczkowe są rodzajem funduszu wzajemnej pomocy i zwykle skupiają się na tych segmentach społeczeństwa, które mają ograniczony dostęp do usług bankowych, głownie na ludności wiejskiej albo emerytach.."

Byście nie mówili, na gróbo wam drodzy wschodni sąsiedzi, wytłuściłem, w ramach bratniej pomocy.

Ludność wiejska i... emeryci mają beknąć za ten rodzaj funduszu wzajemnej pomocy."Analityk Vox Ukraine Victoria Agapova zapewnia, że ​​dzięki proponowanym zmianom w prawie, kasy pożyczkowe będą zaangażowane w państwowe i międzynarodowe programy pożyczkowe na rzecz odbudowy sektorów gospodarki dotkniętych wojną, programy odbudowy i odbudowy mieszkań oraz rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza rolnictwo.Według niej NBU ma plany rozwoju pozabankowych usług finansowych po wojnie. W szczególności opracowywane są propozycje budowy systemu poręczeń dla kas".

Mądra ta Pani analityk, ja tu mam jednak pytanie, do was drodzy sąsiedzi. Do kogo należy rolnictwo w waszym kraju?
Ja coś tam słyszałem, ale nie wypada, może to plotka, że jakieś korporacje, jacyś masoni, było coś o Bajdenie młodszym, było, że Żydzi... ale to chyba plotka.

Planuje się, że zaktualizowana ustawa „O spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych” wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Nowe porządki w SKOK-ach

---
w ramach wzajemnej, dobrosąsiedzkiej pomocy@dżon
... czyli macie jeszcze ze dwa tygodznie spokoju... obyście nie beknęli, jak my bekneliśmy...

Unas też miałobyć cudnie, wyszło jak wyszło.
Afera SKOK. Próba umorzenia 300 mln zł długu Kasy KrajowejBieszczadzka SKOK o krok od upadku. KNF szuka banku, który by ją przejąłTwoja SKOK zbankrutowałaWielkopolska SKOK zbankrutowała. Klienci mieli tam 300 mln zł depozytów

żeby nie było, że nie ostrzegalem.